Một vài hình ảnh gửi 61 quí ông-bà đảng viên ĐCS viết thư ngỏ cho tổ chức của họ

Hình ảnh đã được sự đồng ý từ tháng 3/2014 của tác giả cho phép sử blog donghailongvuong đăng tải.

Một vài hình ảnh gửi 61 quí ông-bà đảng viên ĐCS viết thư ngỏ cho tổ chức của họ

Hình ảnh đã được sự đồng ý từ tháng 3/2014 của tác giả cho phép sử blog donghailongvuong đăng tải.

Cần nhân rộng mô hình seminar dạng như “thoát Trung về văn hóa” do Diễn Đàn Văn Việt khởi xướng

Thay lời muốn nói tại cuối buổi hội thảo nhưng không có điều kiện. Chiều thứ sáu ngày 15/08/2014, tôi đi nghe buổi hội thảo về đề tài “Thoát Trung về văn hóa” vì thấy có thông tin được vào

Cần nhân rộng mô hình seminar dạng như “thoát Trung về văn hóa” do Diễn Đàn Văn Việt khởi xướng

Thay lời muốn nói tại cuối buổi hội thảo nhưng không có điều kiện. Chiều thứ sáu ngày 15/08/2014, tôi đi nghe buổi hội thảo về đề tài “Thoát Trung về văn hóa” vì thấy có thông tin được vào

Cần có tác động bên ngoài để giải thoát cho các đảng viên Cộng Sản phản tỉnh

Cộng đồng mạng quan tâm đến dân chủ, tình hình đất nước được dịp bình luận chung quanh lá thư ngỏ (1) của 61 đảng viên qua các thời kỳ của Đảng Cộng Sản (ĐCS). Đọc thư ngỏ của tập

Cần có tác động bên ngoài để giải thoát cho các đảng viên Cộng Sản phản tỉnh

Cộng đồng mạng quan tâm đến dân chủ, tình hình đất nước được dịp bình luận chung quanh lá thư ngỏ (1) của 61 đảng viên qua các thời kỳ của Đảng Cộng Sản (ĐCS). Đọc thư ngỏ của tập

Sĩ phu đời cũ và “đảng phu” đời nay

Nghe lời tâm tình kiêm kêu gọi của ông Huỳnh Tấn Mẫm (*) mà tôi thấy buồn man mát cho chính ông Mẫn và những người của thế hệ này. Bất chợt tôi liên tưởng đến các bậc sĩ phu

Sĩ phu đời cũ và “đảng phu” đời nay

Nghe lời tâm tình kiêm kêu gọi của ông Huỳnh Tấn Mẫm (*) mà tôi thấy buồn man mát cho chính ông Mẫn và những người của thế hệ này. Bất chợt tôi liên tưởng đến các bậc sĩ phu

Thông điệp sâu xa nhưng dễ hiểu khi tôi chủ động đăng email này

Lời tựa: Email dưới đây viết từ 20/3/2014, ban đầu tôi có ý gửi kín với những người có trách nhiệm của một hội vừa mới ra đời gần đây mà tôi từng là một thành viên. Tuy nhiên trong

Thông điệp sâu xa nhưng dễ hiểu khi tôi chủ động đăng email này

Lời tựa: Email dưới đây viết từ 20/3/2014, ban đầu tôi có ý gửi kín với những người có trách nhiệm của một hội vừa mới ra đời gần đây mà tôi từng là một thành viên. Tuy nhiên trong

Nhắn tin cho Nguyễn Văn Thạnh

Tôi vừa đọc bài “Một người tuyên bố có thể tự thiêu để phản đối sự áp bức của chính quyền CSVN” đề cập đến anh Nguyễn Văn Thạnh là người có ý định tự thiêu. Không biết câu trong

Nhắn tin cho Nguyễn Văn Thạnh

Tôi vừa đọc bài “Một người tuyên bố có thể tự thiêu để phản đối sự áp bức của chính quyền CSVN” đề cập đến anh Nguyễn Văn Thạnh là người có ý định tự thiêu. Không biết câu trong

Thực tế sinh động và không đẹp như những lời kêu gọi, cổ động, vinh danh trên Internet

Sau khi đọc bài “TUYÊN BỐ CỦA CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ VỀ CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM” tôi thấy những người quan tâm đến dân chủ, nhân quyền bây giờ mới nhận thực ra đó là tín hiệu

Thực tế sinh động và không đẹp như những lời kêu gọi, cổ động, vinh danh trên Internet

Sau khi đọc bài “TUYÊN BỐ CỦA CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ VỀ CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM” tôi thấy những người quan tâm đến dân chủ, nhân quyền bây giờ mới nhận thực ra đó là tín hiệu