Vài suy nghĩ nhân đọc facebook của Đặng Xương Hùng

Gần đây trên một số blog/website thời sự-chính trị đề cập đến trường hợp đảng viên Đặng Xương Hùng tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN). Tôi cũng lọ mọ tìm hiểu trên facebook của Dang Xuong

Vài suy nghĩ nhân đọc facebook của Đặng Xương Hùng

Gần đây trên một số blog/website thời sự-chính trị đề cập đến trường hợp đảng viên Đặng Xương Hùng tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN). Tôi cũng lọ mọ tìm hiểu trên facebook của Dang Xuong

Đây là tuyên bố vui mong mọi người hiểu thông điệp hơn là đi sâu vào nội dung

TUYÊN BỐ CỦA NGUYỄN CHÍ ĐỨC Gần đây, tôi nhận thấy có tình trạng lạm phát tuyên bố. Dù không muốn chém gió nữa trên mạng xã hội nhưng xét thấy rộ lên việc lập Hội/Nhóm mà cảm nhận của

Đây là tuyên bố vui mong mọi người hiểu thông điệp hơn là đi sâu vào nội dung

TUYÊN BỐ CỦA NGUYỄN CHÍ ĐỨC Gần đây, tôi nhận thấy có tình trạng lạm phát tuyên bố. Dù không muốn chém gió nữa trên mạng xã hội nhưng xét thấy rộ lên việc lập Hội/Nhóm mà cảm nhận của

Câu chuyện về đảng cũ và ước mơ về đảng mới của tôi trong tương lai

Bữa qua, đọc trên Internet đọc thấy 2 trường hợp tuyên bố bỏ Đảng của ông Lê Hiếu Đằng (1) và thủ tục muốn ra khỏi Đảng của ông Phạm Chí Dũng (2) khiến tôi bồi hồi nhớ lại chuyện

Câu chuyện về đảng cũ và ước mơ về đảng mới của tôi trong tương lai

Bữa qua, đọc trên Internet đọc thấy 2 trường hợp tuyên bố bỏ Đảng của ông Lê Hiếu Đằng (1) và thủ tục muốn ra khỏi Đảng của ông Phạm Chí Dũng (2) khiến tôi bồi hồi nhớ lại chuyện

Suy nghĩ xung quanh việc ông Lê Hiếu Đằng tuyên bố công khai ra khỏi Đảng

Xin thành thật từ đáy lòng tôi chúc mừng ông Lê Hiếu Đằng đã tuyên bố công khai ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCS). Dù rằng trước đây tôi là người kịch liệt phản đối ông Đằng vì

Suy nghĩ xung quanh việc ông Lê Hiếu Đằng tuyên bố công khai ra khỏi Đảng

Xin thành thật từ đáy lòng tôi chúc mừng ông Lê Hiếu Đằng đã tuyên bố công khai ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCS). Dù rằng trước đây tôi là người kịch liệt phản đối ông Đằng vì

Nữ quyền và phụ nữ vận động

NỮ QUYỀN Xưa nay đàn bà con gái ta, buồng the bếp núc, ngoài có biết đâu là trời đất; áo quần, cơm rượu, ngoài ra không biết gì là nước non. Kìa vợ dân cày, kìa con kẻ khó,

Nữ quyền và phụ nữ vận động

NỮ QUYỀN Xưa nay đàn bà con gái ta, buồng the bếp núc, ngoài có biết đâu là trời đất; áo quần, cơm rượu, ngoài ra không biết gì là nước non. Kìa vợ dân cày, kìa con kẻ khó,

CHỮA CHỨNG BỆNH “ÁI QUỐC GIẢ”

Chứng bệnh hay giả dối là chứng bệnh chung của người nước ta, mà ở trong chứng bệnh đó lại có một chứng đặc biệt là chứng ái quốc giả. Gần mấy năm nay, cuộc Âu châu cũ vừa xong

CHỮA CHỨNG BỆNH “ÁI QUỐC GIẢ”

Chứng bệnh hay giả dối là chứng bệnh chung của người nước ta, mà ở trong chứng bệnh đó lại có một chứng đặc biệt là chứng ái quốc giả. Gần mấy năm nay, cuộc Âu châu cũ vừa xong