Một vài hình ảnh gửi 61 quí ông-bà đảng viên ĐCS viết thư ngỏ cho tổ chức của họ

Hình ảnh đã được sự đồng ý từ tháng 3/2014 của tác giả cho phép sử blog donghailongvuong đăng tải.

null

null

null

Advertisements
%d bloggers like this: