VIẾT CHO NGƯỜI ĐANG Ở LẠI

Ngục tù tư tưởng gian nan
Cùng nhau quyết chí đập tan xích xiềng
Lời thề năm ấy thiêng liêng
Nay là độc dược chẳng riêng người nào
Khổ ta, khổ cả đồng bào
Chỉ vui dăm kẻ ngôi cao lọc lừa
Ai ơi quyết chí hay chưa?
Đoạn tuyệt quá khứ ngày xưa điêu tàn.

Ghi chú : Cảm tác nhân nghe lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng trên chương trình thời sự tối 25/2/2013, tôi làm bài thơ này thân tặng cho các đảng viên của ĐCSVN. Những người nào mà còn tâm huyết, thao thức với các vấn đề xã hội, tiền đồ của dân tộc nhưng chưa tìm thấy lối ra cho mình để bảo toàn tự trọng, nhân phẩm trong khi vẫn còn phải miễn cưỡng sinh hoạt trong tổ chức mà mình không còn tin tưởng và tâm nguyện đi theo suốt đời.

Advertisements
%d bloggers like this: